Centos 7 Sunucularda SSH Port Değiştirme

Centos 7 Sunucularda SSH Port Değiştirme

SSH (Secure Shell / Güvenli Kabuk), bir sunucunun en önemli ağ protokolüdür. Varsayılan Port numarası 22’dir.

Sunucunun tüm yazılımsal yönetiminin yapılabildiği bu protokolün port numarası (kapısı) sabittir ve saldırılara çok açıktır. Bu sebeple değiştirilmesini önermekteyiz.

Aşağıdaki yöntemler ile hızlı şekilde varsayılan portu değiştirebilirsiniz:

1) SSHD Config Dosyasını Düzenleyin

Önce sshd_config dosyasını yedekleyelim.

cp /etc/ssh/sshd_config /etc/ssh/sshd_config.bak

sshd_config dosyamızın yedeğini aldıktan sonra aşağıdaki komut ile SSHD konfigürasyon dosyasını açın:

yum install nano -y && nano /etc/ssh/sshd_config

Eğer nano komutu çalışmadıysa, “yum install nano -y” ile programı kurabilirsiniz.

Açılan editörde aşağıdaki satırı bulun

#Port 22

Ve başındaki # işaretini silip port numarasını değiştirin. 2220 örnektir. Siz kendinize ait bir rakam yazabilirsiniz:

Port 2220

Ardından Ctrl+X ile çıkmaya çalışın. Sizden onay isteyecektir. Y’ye basın ve Enter’a basarak değişikliği kaydedin ve çıkış yapın.

2) SELinux Aktif İse Portu Tanımlayın

OpenVZ harici sanal veya fiziksel sunucularda, SELinux aktif ise sadece 22 portuyla SSH’a bağlanılmasına izin verecektir.

Terminalde “getenforce” komutunu çalıştırdığınızda karşınıza “Enforcing” yanıtı geliyorsa SELinux aktif demektir. Bu sebeple bu bölümdeki adımları uygulayın.

Permissive” ya da “Disabled” aldıysanız 3. adıma devam edin.

sudo yum -y install policycoreutils-python
sudo semanage port -a -t ssh_port_t -p tcp 2220

3) Firewall’a Yeni SSH Portunu Ekleyin

firewall-cmd --permanent --zone=public --add-port=2220/tcp
firewall-cmd --reload

4) Servisi Yeniden Başlatın

sudo systemctl restart sshd.service

5) Kontrol

Bu komut ile SSH portun değişip değişmediğini kontrol edin. Eğer  *:2220 (ya da girdiğiniz port) görünüyorsa sorun yok demektir:

ss -tnlp|grep ssh

Karşınıza gelmesi gereken ekran çıktısı:

LISTEN     0        128               *:2220 *:*                   users:((“sshd”,10783,3))
LISTEN     0        128               :::2220 :::*                   users:((“sshd”,10783,4))