Diziler

Diziler

Diziler bazen kullanılması kaçınılmaz olan ve her PHP programcısının kullanımını bilmesi gereken elemanlardır. Adından da anlaşılacağı üzere, diziler bir tek değişkenin değeri içerisinde birden çok değer saklar. Mesela içerisinde haftanın günlerini barındıran bir dizi değişken

$hafta = array(“Pazartesi”, ”Salı”, ”Çarşamba”, ”Perşembe”, ”Cuma”, ”Cumartesi”);

şeklinde tanımlanabilir. Dikkat ederseniz haftanın son günü olan “Pazar” dizi içerisinde yer almıyor. Pazar’ı dizi içerisine dahil etmek için

 $hafta[] = ”Pazar”;

şeklinde bir ifade kullanabiliriz. Böylece son belirtilen “Pazar” elemanı dizinin son elemanı olmuş olur.

Dizi içerisindeki bir elemanı ekrana yazmak için, mesela dizinin 3. elemanı,

echo $hafta[2];

 komutu kullanılır. Dizinin 3. elemanı için neden “2” rakamını kullandık? Bunun sebebi dizilerin ilk elemanının 1. değil 0. eleman olmasıdır. Bir dizi değişkeninin eleman sayısı count() işlevi ile öğrenilebilir.

echo count($hafta);

ifadesi ekrana 7 rakamını basacaktır. Dizi değişkenleri ve bunlar üzerinde işlem yapan işlevler ile ilgili bilgiyi PHP Manuel’in “Array Functions” kısmında bulabilirsiniz.