Php ile N11 Mağaza Yorumlarını Çekme

Php ile N11 Mağaza Yorumlarını Çekme

Müşteri yorumlarının e-ticaret sitelerinde satışa etkisi tartışılmaz. N11 mağaza yorumlarını sitenizde göstermek isterseniz aşağıdaki scripti kullanabilirsiniz. cURL bağlanırken sellerId alanındaki XXX değerini kendi mağazanızın sellerId'si ile değiştirmeyi unutmayın!

$page=1;
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'https://www.n11.com/component/render/sellerShopFeedbacks?page='.$page.'&sellerId=XXXXXX XXXX');
curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.79 Safari/537.36");
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
$s = curl_exec($ch);
curl_close($ch);
 
preg_match_all('@<span class="userName">(.*?)</span>@si',$s,$kullaniciadi);
preg_match_all('@<p(.*?)</p>@si',$s,$yorum);
preg_match_all('@<div class="comment" data-reviewid="(.*?)">@si',$s,$comment_id);
preg_match_all('@<span class="commentDate">(.*?)</span>@si',$s,$tarih);
preg_match_all('@<img width="140" height="140"(.*?).jpg"@si',$s,$resim);
$i=0;
foreach($kullaniciadi[1] as $kullanici){
   
  $user = clean($kullanici);
  $date = clean($tarih[0][$i]);
  $comment=clean($yorum[1][$i]);
  $comment = str_replace(">","",$comment);
  if(strpos($comment,'data-full="')){
   $comment=explode('"',$comment);
   $comment=$comment[1];
  }
  $yorum_id=$comment_id[1][$i];
 
  $image_url = $resim[0][$i].">";
}

Projenin bitmiş hali: