SQL Giriş

SQL Giriş

İnsan ihtiyaçlarını karşılamada sürekli olarak çalışan insanoğlu, bu çabasını bilgisayar alanında da sürdürmektedir. Sürekli daha iyisini arayan insanlar, bilgisayarın hayatımıza girmesi ile veri işlemede büyük yollar kat etti. Elde ettikleri veri depoladılar. Daha sonra elde etikleri bu verileri sorgulayarak raporlar oluşturdular. Oluşan bu raporlar neticesinde de önemli ve kritik kararlar aldılar ve almaya devam ediyorlar.

Gerek klasik pencere programlaması olsun gerekse web tabanlı programlar olsun, elde edilen bu verilerden isteğe uygun verileri çekmek için SQL (Strucruted Query Language - Yapısal Sorgulama Dili) adı verdikleri dili geliştirdiler. Günümüzde ister Windows tabanlı uygulamalar ister Linux tabanlı uygulamalar olsun, veritabanına kaydedilen verileri okumak, güncellemek veya yeni bir veri eklemek için SQL dili kullanılmaktadır.

SQL Nedir ve Ne İşe Yarar?

SQL, veritabanına veri ekleme, verilere erişime ve değiştirmede kullanılan yapısal bir sorgulama dilidir. SQL sorgulama dili ANSI (American National Standards Institute) standartları üzerine kurulmuştur. Bunun yanında kullanılan veritabanı işleme programları kendilerine özgü bazı ek komutlar ve özellikler ekleyerek veritabanı üzerinde daha etkin bir veir işleme özelliğine sahip olmuşlardır.